НОВИ ПРОЈЕКТИ ПАРТИЦИПАТИВНОГ БУЏЕТИРАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Град Сомбор наставља са реализацијом пројеката партиципативног буџетирања у средњим школама и током 2024. године. Пројекти ће се реализовати у шест средњих школа, а као и претходних година, одабрали су их ученици који похађају ове школе.

У Средњој школи „Свети Сава“ ученици су одабрали предлог да се опреми кабинет за практичну наставу. Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“ одабрала је набавку клима уређаја за просторије на сунчаној страни зграде школе. Средња економска школа је одабрала опремање кабинета за информатику и набавку школског намештаја, а новим школским намештајем ће се опремити и Гимназија „Вељко Петровић“. Средња пољопривредно – прехрамбена школа је изабрала набавку рачунарске опреме, док су ђаци Средње техничке школе изабрали предлог за набавку ЦНЦ машине и адаптације постојећих.

Сви наведени пројекти финансираће се из градског буџета и биће реализовани у току 2024. године.