СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: ВИСОКА СПРЕМНОСТ ЗА НАСТУПАЈУЋИ ЗИМСКИ ПЕРИОД

Штаб за ванредне ситуације града Сомбора одржао је данас седницу на којој су чланови разматрали спремност за јесењи и припреме за предстојећи зимски период 2023-2024.

Градоначелник Града Сомбора и командант Штаба за ванредне ситуације, Антонио Ратковић, указао је на значај одржавања ове седнице са аспекта анализе спремности за јесењи период и припремама за предстојећу зиму. Том приликом, градоначелник Ратковић је затражио од свих надлежних актера извештај о стању водотокова, насипа, извештај о критичним тачкама и локацијама, стању путева, спремности Зимске службе града Сомбора и стању механизације, ресурса и слично, као и извештај о угроженим старачким домаћинствима и лицима са посебним освртом на потребе и ресурсе Дома здравља и Опште болнице, те спремности комуналних служби и Цивилне заштите за предстојећи зимски период.

Након излагања чланова Штаба, усвојен је Закључак у ком се каже да је Град Сомбор припремљен за зимски период, као и да је потребно константно одржавати комуникацију и вршити координацију јавних предузећа и установа како би се на време предузеле све неопходне мере и омогућило нормално функционисање града Сомбора и свих виталних јавних инфраструктурних система у условима појаве већих количина снежних падавина и могућег наиласка хладног таласа у дужем временском периоду.

У донетом Закључку, Штаб је наложио месним заједницама да у наредном периоду, у сарадњи са Центром за социјални рад, Црвеним крстом Сомбор и Домом здравља „Др Ђорђе Лазић“, наставе са ажурирањем спискова потенцијално угрожених становника, посебно старачких  и самачких домаћинстава и исте доставе надлежним службама.