нов 28

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЧИШЋЕЊУ СНЕГА И ЛЕДА

На основу одредби Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора:

  • Власници и корисници стамбених, пословних и других објеката, као и власници и корисници    станова и пословних простора, су одговорни за уклањање снега и леда са тротоара, прилазних путева и стаза испред објекта.
  • О уклањању снега и леда са кровова објеката старају се власници односно  корисници, а са кровова стамбених зграда, ако снег представља опасност за пролазнике и безбедност станара и других лица, стара се скупштина стамбене заједнице.

Комунална инспекција и комунална полиција врше надзор над спровођењем наведене Одлуке. У случају непоштовања одредби ове Одлуке надлежни комунални инспектор и комунални полицајац предузима прописане мере.

          Одељење инспекције и комуналне полиције апелује на грађане да се, у циљу одржавања чистоће јавних површина у зимском периоду, придржавају наведених одредби.

                                                       Одељење инспекције и комуналне полиције

Званична интернет презентација