нов 07

ОБАВЕШТЕЊЕ О КРЕТАЊУ, ПАРКИРАЊУ И ОСТАВЉАЊУ ВОЗИЛА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА, ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА И ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Одредбама важећих одлука: Одлуке о уређењу Града и Одлуке о јавним паркиралиштима на територији града Сомбора, забрањено је:

  • кретање, паркирање и остављање возила на јавној зеленој површини и јавној површини која није намењена паркирању и кретању возила
  • паркирање на паркиралиштима возила које не припада категорији возила за које је паркиралиште намењено
  • паркирање на паркиралиштима предвиђеним за инвалидна лица и на резервисаним паркинг местима возила, чији корисник не спада у наведене категорије.

Комунална инспекција и комунална полиција врше појачан надзор над спровођењем наведених одлука. У случају непоштовања одредби истих, надлежни комунални инспектор и комунални полицајац предузима прописане мере, укључујући и принудно уклањање таквих возила о трошку власника, односно корисника возила.

                                                       Одељење инспекције и комуналне полиције

Званична интернет презентација