ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВИМА ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Сомбор отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2021. години.

Увођење у војну евиденцију по појединачном позиву вршиће се у Центру Министарства одбране Сомбор или општој канцеларији Центра Министарства oдбране, а према месту пребивалишта лица, у периоду од 19. априла до 31. маја 2021. године и то: 

-у ЦМО Сомбор, сваким радним даном од 09.00 до 15.00 часова,

-у Општинској канцеларији Апатин, понедељком, од 09.00 до 13.00 часова,

-у Општинској канцеларији Оџаци, уторком, од 09.00 до 13.00 часова,

-у Општинској канцеларији Кула, средом, од 09.00 до 13.00 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Увођење у војну евиденцију вршиће се уз примену мера заштите од заразне болести COVID-19, те је потребно да регрути са собом понесу заштитну маску, држе међусобно растојање и придржавају се и осталих препоручених мера заштите.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.