ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године.

Јавни увид ће се одржати од 5. априла до 5. маја 2021. године у трајању од 30 дана.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седишту Западнобачког управног округа, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180, на интернет страници Западнобачког управног округа, као и на званичној презентацији Града Сомбора у рубрици „Актуелности-Јавна расправа-увид“ https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-uvid/oglas-o-javnom-uvidu-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine/.

Текстуални део Нацрта Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године биће изложен у канцеларији 143/I спрат – Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство.

Графички прилози – рефералне карте у размери Р=1:300.000 биће изложени у холу испред канцеларије 143-145/I спрат – Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, и то:

                                1.  Намена простора

                                2.  Мрежа и систем урбаних центара и рурална подручја

                                3.а) Саобраћајна и електронска инфраструктура

                                3.б) Водопривредна и енергетска инфраструктура

                                4.а) Туризам и заштита простора

                                4.б) Животна средина

Физичка и правна лица примедбе и сугестије на Нацрт Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида закључно са 5.5.2021. године и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.