јан 11

ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА О ПРАВУ НА ИЗБОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Зграда Жупаније

Поштовани родитељи деце рођене од 1.3.2014. до 1.3.2015. године обавештавамо Вас, да у складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању, можете да изаберете основну школу на територији Града Сомбора у којој желите да Вам дете похађа основно образовање и васпитање, без обзира на одређено уписно подручије школа  утврђено Одлуком о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора. 

Уколико желите да искористите наведено право и упишете  дете у школу која Вам не припада по месту пребивалишта, молимо да поднесете Захтев изабраној школи најкасније до 1.2.2021. године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе. 

Обавештење о почетку и начину евидентирања деце за полазак у 1. разред основне школе за школску 2021/2022. годину, у оквирима уписних подручја школа, биће накнадно објављено.   

Увид у уписна подручија школа, тј. Одлуку о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора можете да извршите овде

Званична интернет презентација