Обавештење родитељима будућих ђака првака о праву на избор основне школе на територији града Сомбора за школску 2022/2023. годину

Поштовани родитељи деце која на дан почетка школске године 01. септембра 2022. године имају 6,5 до 7,5 година, односно деце рођене од 01.03.2015. до 01.03.2016. године обавештавамо вас, да у складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању, можете да изаберете основну школу на територији Града Сомбора у којој желите да вам дете похађа основно образовање и васпитање, без обзира на одређено уписно подручије школа  утврђено Одлуком о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора.

Уколико желите да искористите наведено право и упишете  дете у школу која вам не припада по месту пребивалишта, молимо да поднесете Захтев изабраној школи најкасније до 01.02.2022. године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Обавештење о почетку и начину евидентирања деце за полазак у 1. разред основне школе за школску 2022/2023. годину, у оквирима уписних подручја школа, биће накнадно објављено. 

Уписна подручија школа, тј. Одлуку о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора можете да погледате на следећем линку: