ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА КОРИШЋЕЊЕ WEB СЕРВИСА ОДЕЉЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Одељење локалне пореске администрације града Сомбора, обавештава пореске обвезнике да ће, због преласка на нови информациони систем, приступ постојећем WEB сервису Одељења локалне пореске администрације бити омогућен до 31.12.2018.г.

О могућности приступа новом информационом систему порески обвезници ће бити обавештени у наредном периоду.

Послови информисања и односа са јавношћу