ОБАВЕЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕ ДА ИЗАБЕРЕ УПРАВНИКА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА, У СУПРОТНОМ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОДРЕДИЋЕ ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА

Обавеза стамбених заједница је да изаберу управника или професионалног управника.

„Послови управљања зградом могу бити поверени професионалном управнику одлуком стамбене заједнице или одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе у случају принудне управе“, наведено је  у обавештењу Одељења инспекције и комуналне полиције.

Према одредбама Закона о становању и одржавању зграда, пословима  професионалног управљања могу се бавити привредна друштва или предузетници ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника, а скупштина станара може у сваком тренутку одлучити да ангажује професионалног управника.

Комунални инспектори су на терену и проверавају да ли је, у складу са Законом о становању и одржавању зграда, извршена регистрација  стамбене заједнице, те изабран и регистрован управник.

Оригинално обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу