ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА У МЕСНИМА ЗАЈЕДНИЦАМА „ЦРВЕНКА“, „СЕЛЕНЧА“, „СТАРА СЕЛЕНЧА“ И „ГОРЊА ВАРОШ“

Обележавање улица и кућних бројева у оквиру пројекта „Ажурирање адресног регистра“ спровешће се у улицама месних заједница „Црвенка“, „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Горња Варош“, почевши од 2. децембра 2021. године.

Локације улица у којима ће се спровести обележавање, као и термине извођења поставке таблица можете да погледате у званичном обавештењу на следећем линку: https://www.sombor.rs/aktuelnosti/obavestenja/obavestenje-o-terminima-obelezavanja-ulica-i-kucnih-brojeva-u-mesnim-zajednicama-crvenka-stara-selenca-selenca-i-gornja-varos-19-11-2021/

Уколико грађани који станују у улицама у којима ће се вршити поставка таблица са називима улица и кућних бројева, не буду у могућности да присуствују означавању у  термину које је назначено у званичном обавештењу, писменим путем ће бити обавештени о њиховим обавезама по питању обележавања, месту преузимања таблица, као и другим значајним информацијама везаним за означавање.

Средства у вредности од 1.819.000,00 динара за набавку таблица са називима улица и кућних бројева обезбедило је Министарство државне управе и локалне самоуправе, а Град Сомбор извршио је набавку 140 табли са називима улица и 1446 таблица са кућним бројевима. Радове на обележавању улица и кућних бројева спровешће Јавно комунално предузеће „Зеленило“ Сомбор.