У ТОКУ АНКЕТИРАЊЕ ГРАЂАНА О УСЛУГАМА ЈКП „ЧИСТОЋА“

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ спроводи испитивање задовољства корисника комуналних услуга од 22.11.2021. до 10.12.2021. године. Испитивање се врши попуњавањем упитника у папирној форми и спроводи се „од врата до врата“. Анкетни листићи ће бити доступни и на наплатним местима ЈКП „Чистоћа“, као и у просторијама месних заједница.