ОБЕЗБЕЂЕНО ПРУЖАЊЕ ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ „ДОМАЋИН У ЗАЈЕДНИЦИ“

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора, уз подршку Града Сомбора, обезбедио је пружање иновативне услуге под називом „Домаћин у заједници“

Сврха ове услуге јесте пружање подршке старијим, оболелим и лицима са инвалидитетом у ситуацијама када је породична подршка недовољна или нерасположива, у складу са процењеним индивидуалним потребама лица, која услед немоћи, болести или инвалидитета не могу самостално задовољити потребе домаћинства.

Директорка Центра, Јелена Стакић, рекла је да ће се услугом обезбедити одговарајућа помоћ и подршка у домаћинству, у складу са проценом потреба корисника и може обухватати обављање захтевнијих физичких послова у домаћинству, као што су одржавање дворишта, кошење траве, припрема огрева за грејну сезону, затим ситне поправке у домаћинству, замена брава, квака, осигурача, сијалица, те обављање других послова.

 „Услуга је, за кориснике новчане социјалне помоћи и сва она лица чији приход по члану домаћинства не прелази ниво социјалне сигурности, потпуно бесплатна. Сви остали корисници партиципирају у цени услуге, у складу са партиципативном скалом, а разлику до пуне цене трошкова сноси Град Сомбор“, истакла је директорка Центра за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора.

Корисници којима је неопходна оваква услуга, захтев подносе у Центар за социјални рад, а поред очитане личне карте, потребно је да доставе медицинске извештаје и доказе о приходима.

Поред услуге „Домаћин у заједници“ за коју је опредељено 4 милиона динара, Град Сомбор из свог буџета, за развој услуга социјалне заштите, издваја средства за услуге: Помоћ и нега у кући, Персонална асистенција за особе са сметњама у развоју, Дневни боравак деце, младих и одраслих лица, Лични пратилац детета и ученика, Прихватилиште за жртве насиља у породици и жртве трговине људима, Социјално – едукативне услуге и саветодавно – терапијске услуге, Народна кухиња и пакети хране, једнократне помоћи и друге облике помоћи.