СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА: УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА СТАНКА ПАУНОВИЋА И ПАНГАРСКЕ У СОМБОРУ

Градско веће Града Сомбора одржало је данас 153. седницу на чијем дневном реду се нашлo 24 тачке.

Између осталог, чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације улица Станка Пауновића и Пангарске у Сомбору, која ће се наћи пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града Сомбора. Планом су дефинисане нове регулације, односно јавне површине унутар њих, за постојеће улице, Станка Пауновића и Пангарске, ради омогућавања формирања неопходних уличних садржаја.

Чланови Градског већа усвојили су Предлог решења о седмим изменама и допунама Решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације Града Сомбора. Како је дана 01.08.2022. године дошло до статусне промене припајања ВДП „Западна Бачка“ д.о.о Сомбор у ДТД ВДП „Северна Бачка“ д.о.о Суботица, истим актом за представника ДТД ВДП „Северна Бачка“ д.о.о Суботица као правног наследника ВДП „Западна Бачка“ д.о.о Сомбор, у Штабу за ванредне ситуације града Сомбора, у својству члана Штаба предложен је шеф књиговодства и координатор за радну јединицу Сомбор, Дејан Ђурковић, уместо досадашњег члана Владислава Милошева.

Такође, како је Одлуком о образовању Штаба за ванредне ситуације града Сомбора, дефинисано да у састав Штаба за ванредне ситуације града Сомбора улази и директор Огранка Електродистрибуције Сомбор, те из свега наведеног произилази потреба да се подаци у саставу Градског штаба за ванредне ситуације измене у складу са кадровском променом, за члана Штаба за обезбеђивање редовног снабдевања града електричном енергијом предложен је дипл. грађ. инж. Данило Кртинић, уместо досадашњег члана Зорана Симендића.

На 153. седници Градског већа, прихваћени су извештаји о раду Апотекарске установе Сомбор, Центра за социјални рад Сомбор, Центра за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора, Галерије „Милан Коњовић“, Градске библиотеке „Карло Бијелицки“, Културног центра „Лаза Костић“, Градског музеја Сомбор, Народног позоришта Сомбор, Историјског архива Сомбор и Спортског центра „Соко“. Ови извештаји ће се, такође, наћи на дневном реду неке од наредних седница Скупштине града.