авг 04

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима, који припадају приватном сектору ради запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих, који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.

 

 

 

 

 

 

Категорије теже запошљивих лица на које се ова субвенција односи су:

1. млади до 30 година старости;

2. старији од 50 година;

3. вишкови запослених;

4. Роми;

5. особе са инвалидитетом;

6. радно способни корисници новчане социјалне помоћи и

7. остала незапослена лица.

Захтеви за доделу субвенција подносе се у филијали Националне службе за запошљавање, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање – филијала Сомбор или се може преузети на www.nsz.gov.rs или на сајту града Сомбора  www.sombor.rs

Јавни позив је отворен до 11. августа 2017. године, а текст Јавног позива можете видети овде.

Званична интернет презентација