авг 04

ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОБЛАСТИ СТАРИХ ЗАНАТА

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у области старих заната у трајању од 3 месеца предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења и правна лица са територије града Сомбора. Пријава, у виду захтева са бизнис планом, у два примерка, се подноси у филијали Националне службе за запошљавање, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање – филијала Сомбор или се може преузети на www.nsz.gov.rs или на сајту града Сомбора  www.sombor.rs

Јавни конкурс је отворен до 11. августа 2017. године, а текст Јавног позива можете видети овде.

Званична интернет презентација