ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕДИЈА

Објављен је јавни позив за суфинансирање пројеката медија у циљу остваривања интереса у области јавног информисања у 2017. години. За  суфинансирање  пројеката медија у буџету Града Сомбора опредељена су средства у износу од 12 милиона динара, а суфинансираће се производња медијских садржаја који се односе на следеће области:

–         медијски садржаји који доприносе истинитом, правовременом, непристрасном и потпуном информисању грађана Сомбора;

–          пројекти намењени националним мањинама и етничким заједницама;

–          пројекти намењени  заштити интереса  особа са инвалидитетом и

–          пројекти намењени организовању и учешћу на стручним, научним и другим пригодним скуповима, као и подизању професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Медији могу конкурисати са по једним пројектом за сваку од наведених области, а износи по одобреном пројекту могу бити  у распону од  најмање 20.000,00 до највише  2.500.000,00 динара, у складу са Уредбом о додели државне помоћи.

Рок за достављање пројеката је 20. јануар 2017. године, а пријаве на конкурс са осталом обавезном документацијом подносе се на шалтерима 11 и 12 у Градском услужном центру или редовном поштом на адресу: Град Сомбор-Градоначелник, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, са назнаком  „за конкурс са суфинансирање производње пројеката  медијских садржаја“.

Конкурс, пријава и други потребни обрасци могу се преузети на овом сајту у рубрици инфо пулт, у категорији конкурси /јавни позиви.