мар 19

ОБУСТАВЉЕН РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА

На основу Закључка Владе Републике Србије Градска управа града Сомбора од 19. марта обуставља рад са странкама путем непосредног контакта.

Послови који су се до сада обављали непосредним контактом између странака и запослених у службеним просторијама органа и у Услужном  центру (зграда „Жупанија“) наставиће да се обављају путем следећих видова комуникације:

  • у циљу регулисања својих права и обавеза грађани и привреда се могу обратити  на прописаном обрасцу путем писане или електронске поште, или телефонским путем
  • обрасци захтева су доступни на линку https://www.sombor.rs/usluge/obrasci-i-formulari/
  • поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима
  • мејл адресе и бројеви телефона надлежних одељења Градске управе града Сомбора су доступни овде
  • контакти органа града су доступни овде https://www.sombor.rs/kontakt/
  • комунални и други проблеми у надлежности Градске управе града Сомбора се могу пријавити инспекцији и комуналној полицији и путем апликације „Пријави комунални проблем“ – prijavi.rs
  • грађани могу електронским путем да наруче изводе из матичних књига и уверење о држављанству путем линка https://www.sombor.rs/usluge/virtuelni-maticar-naricivanje-izvoda/ и исти ће им стићи на кућну адресу

Рад са странкама путем непосредног контакта биће настављен када се огласи престанк ванредног стања.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација