ОД 11. ДО 18. МАЈА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА

Нацрт Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора припремило је Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, ради усклађивања са постојећим правним прописима којима се  регулишу питања која се односе на непокретности у јавној својини локалне самоуправе.

У периоду од 11. до 18. маја, спровешће се јавна расправа о нацрту Одлуке, и у том  периоду грађани могу примедбе, сугестије и коментаре доставити на адресу: Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Примедбе грађани могу доставити и електронском поштом на е-маил: vdespotovic@sombor.rs .

Презентација и завршна расправа о нацрту Одлуке о располагању и управљању непокретностима одржаће се 18. маја у времену од 10.00 до 11.00 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Нацрт Одлуке о начину располагања, одржавања и управљања непокретностима које су у јавној својини града Сомбора доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу