окт 17

ОД 20. ДО 26. ОКТОБРА ЈАВНА РАСПРАВА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И КОЕФИЦИЈЕНАТА РАДИ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Ради усклађивања зона и коефицијената који се користе приликом утврђивања пореза на имовину, Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, приступило је изменама и допунама одлуке којом се зоне и коефицијенти одређују.

Изменама и допунама,  предложеним у  нацрту Одлуке о одређивању зона и коефицијената ради утврђивања  пореза на имовину на територији града Сомбора, извршиће се усклађивање зона са зонама које се користе за утврђивање локалних комуналних такси утврђених  Одлуком о грађевинском земљишту.

Предложеним изменама, зоне и коефицијенти биће одраз степена комуналне опремљености,  саобраћајне повезаности и других критеријума, а код пословних простора  зависиће од  атрактивности  локације.

Због тога се приступило прерасподели улица у оквиру ПРВЕ зоне, на прву А, прву Б, и прву Ц зону. Према досадашњој одлуци све улице  у оквиру „Венаца“  биле су  у првој зони.

Нацрт  Одлуке биће  на јавној расправи од 20. до 26. октобра, а 26. октобра, од 9.00 до 10.00 часова, у  соби 142 (мала сала), у згради Жупаније, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор,  одржаће се јавна презентација нацрта Одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину  на територији града Сомбора.

Сугестије, предлоге и коментаре грађани могу доставити у писаном облику на адресу:  Одељење локалне пореске администрације  Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор, и у електронском облику на е-маил bjovicevic@sombor.rs.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Послови информисања  и односа са јавношћу

Званична интернет презентација