јун 22

ОД 22. ДО 29. ЈУНА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕРА ГУЦУЊА“

Ради усаглашавања са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о прешколском васпитању и образовању и Законом о јавним службама припремљен је Нацрт Одлуке о оснивању Предшколске установе „Вера Гуцуња“ у Сомбору.  Нацрт одлуке је припремило Одељење за образовање Градске управе града Сомбора, а јавна расправа о Нацрту одлуке трајаће од 22. до 29. јуна 2018. године.

Презентација Нацрта одлуке  одржаће се 29. јуна, од 10.00 до 11.00 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.

Предлоге, сугестије и коментаре грађани могу доставити у писаном облику на адресу: Одељење за образовање  Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1., 25000 Сомбор, и у електронском облику на  e-mail:  gtodoric@sombor.rs, најкасније до 29. јуна .2018. године.

Нацрт одлуке о оснивању ПУ „Вера Гуцуња“, Сомбор, доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација