мар 23

ОД 23. ДО 30. МАРТА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Нацрт Одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора припремило је Одељење за комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ради  усклађивања са релевантним законима.

Новом  Одлуком детаљније се разрађује одржавање чистоће  као комуналне делатности од  од јавног интереса и врши усклађивање са Законом о комуналним делатностима, Законом о инспекцијском надзору, Законом о управљању отпадом и Законом о прекршајима.

Јавна расправа о наведеној одлуци трајаће од 23. до 30. марта 2018. године, а јавна презентација Одлуке ће се одржати 3. априла 2018. године, у сали 108, у згради „Жупаније“, Трг цара Уроша 1, Сомбор, у времену од 10.00 до 11.00 часова.

На нацрт Одлуке, предлоге и сугестије грађани могу доставити до 03. априла 2018. године путем електронске поште на е-маил: vdespotovic@sombor.rs , или редовном поштом на адресу: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, Градска управа града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Нацрт Одлуке о одржавању чистоће доступан је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација