јун 08

ОД 8. ДО 15. ЈУНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА

У складу са Законом о комуналним делатностима Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, припремило је Нацрт одлуке о димничарским услугама на територији града Сомбора.

Одлуком се уређују услови и начин обављања димничарских услуга, права и обавезе даваоца и корисника наведених услуга, као и финансирање димничарских  услуга, начин обезбеђивања  континуитета у обављању услуга и друга питања која се односе на обављање  димничарских услуга.

Нацрт одлуке биће на јавном увиду од данас до 15. јуна 2018. године

Презентација Нацрта одлуке и завршна расправа биће 15. јуна, од 11.00 до 11.30 часова, у сали 108, први спрат, зграда Жупаније, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Примедбе, предлоге и коментаре грађани писаним путем редовном поштом могу доставити на адресу: Одељење за комуналну делатност,  имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор.

Електронском поштом, примедбе се достављају на  е-маил: vdespotovic@sombor.rs .

Нацрт одлуке о димничарским услугама доступан је овде

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација