ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ И УДРУЖИВАЊА СА ОПШТИНАМА У СЛИВУ ГОРЊЕГ ТОКА ДУНАВА

22. седница Скупштине града Сомбора

Одборници Скупштине града Сомбора су,  на 22. седници одржаној  1. фебруара  2018. године,  донели Одлуку о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања са општинама у сливу горњег тока Дунава – Бачки водотоци.  Како је у уводном образложењу навео Сава Дојић, члан Градског већа за област финансија и привреде, разлози за успостављање сарадње са општинама Апатин, Оџаци, Кула, Бач и Бачка Паланка,  су  смањење ризика и последица после елементарних непогода и других несрећа. Општине које припадају Бачким водотоцима радиће на изради заједничких стратешких и планских докумената  у области  управљања ризицима од евентуалних поплава. Идеју удруживања градова и општина по сливу као географском појму који обједињује заједничке ризике на једном простору,  али који захвата територије више градова и општина, подржавају Влада Републике Србије – Канцеларија за управљање  јавним улагањима, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Стална конференција градова и општина и Уједињене нације – Програм  за развој.

Већином гласова одборника Скупштина је донела Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу града Сомбора.  Циљ измена и допуна  Одлуке,  према уводном образложењу Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, јесте постизање и одржање комуналне и опште уређености града на већем нивоу,  и то на начин који ће у најмањој могућој мери додатно оптеретити власнике, односно закупце  локала у склопу културно-историјске целине  „Историјско језгро Сомбора-Венац“.

Одборници су донели и Одлуку да  постојећи  комплекс  индустријске зоне добије назив „Индустријска зона Сомбор“ и донели Одлуку о доношењу измена и допуна дела Плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору.

Скупштина је дала сагласност на програм рада и финансијски план Туристичке организације града Сомбора (ТОГС), према којем је за спровођење активности  ТОГС-а, потребно 18.909.000,00 динара, од којих  средства буџета града износе 15.854.000,00 динара, а сопствена средства планирана су у износу од 3.055.000,00  динара.

Одлучено је и о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Енергана“ Сомбор, као и о имовинско-правним предметима.

Скупштина је Александру Пашић разрешила чланства у Савету за међунационалне односе и уместо ње за члана овог Савета именовала Драгана Ненадова, обоје испред Мађарског националног савета мађарске националне мањине.

Скупштина је одлучила и о другим предлозима Одбора за кадровска и административна питања и радне односе града.

Послови информисања и односа са јавношћу