нов 02

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НА СЕМИНАРУ У НИШУ

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА НА СЕМИНАРУ У НИШУ

семинар у Нишу

Семинар је организован као тродневни скуп (од 31.10. до 02.11.2016. г.) у коме је учествовало четири стотине одборника локалних Скупштина из четрдесет пет градова и општина из целе Србије.  Поред пленарних сесија као основног начина рада на скупу, рад се одвија и у групама на основу тематских целина које обухватају и њихов реални рад и ангажман.

Међу темама које су обрађиване на скупу, између осталих, биле су и оне које се тичу положаја локалних Скупштина као највишег органа власти у локалној самоуправи; подршке одборницима у раду и функционисању локалних Скупштина; увођења е-парламената; видова комуникације са грађанима и медијима, а сомборски представници су имали запажену активну улогу у разговорима и о темама које су идентификоване од стране учесника овог семинара.

Секретарка Скупштине Града Сомбора Вера Баљак изабрана је у фокус радну групу која ће анализирати утврђивање потреба локалних Скупштина за подршком и обуком.

Испред Скупштине Града Сомбора семинару у Нишу су присутвовали одборници Весна Лалошевић, Данијела Дубајић, Драгана Секулић, Жељко Велебит, Зоран Рус и Дарко Поповић.

Званична интернет презентација