ОДЕЉЕЊE ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ПОЗИВА ОБВЕЗНИКЕ ДА У ЗАКОНСКОМ РОКУ ПРИЈАВЕ НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ

Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора подсећа и позива обвезнике који воде пословне књиге да су дужни да до 31. марта сваке пореске године поднесу пореску пријаву (ППИ1) са утврђеним порезом за ту годину.

За имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или на други начин настане или престане пореска обавеза, обвезник пореза на имовину – правно или физичко лице, подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка било које од наведених промена.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, као и обвезник таксе за држање средстава за игру дужан је да надлежном органу (Одељење локалне пореске администрације),  у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,  предмета и услуга, поднесе пријаву за утврђивање таксе.

Обавезу да поднесу пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине  имају имаоци права на непокретности, односно закупци,  за пословни простор који користе за обављање привредне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката.  Рок за подношење пријава за утврђивање накнаде је 15 дана од дана настанка обавезе за утврђивање накнаде.

Оригинално обавештење Одељења локалне пореске администрације доступно је овде, а потребни обрасци овде.

Обрасци се могу преузети и попуњени предати и на шалтеру три (3) Градског услужног центра у приземљу зграде „Жупаније“.

 Послови информисања и односа са јавношћу