мај 11

ОДРЖАН САСТАНАК САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

Савет за миграције

На састанку Савета за миграције, одржаном 9. маја 2017. године, било је речи о питањима која се односе на мигранте који се налазе на територији Града и најави доласка нове групе миграната у Сомбор.

Састанак је отворио заменик градоначелнице Антонио Ратковић који је казао да ће Град предузети све мере из своје надлежности како би се очували безбедност, ред и мир у Сомбору. Ратковић је навео да ће локална самоуправа, као и до сада, сарађивати са Комесаријатом за избеглице Републике Србије који је надлежан за решавање свих отворених питања и проблема миграната на подручју Србије, самим тим и миграната смештених у прихватном центру у Сомбору.
Присутни су нагласили и да је Комесаријат за избеглице, након завршетка изградње објекта за мигранте, званично преузео обавезу да управља прихватним центром и сходно томе одговоран је и одлучује о свим питањима која се односе на мигранте и функционисање центра.

Током састанка Комесаријат за избеглице је доставио информацију да ће у центру за време доласка и пријема нових група миграната, осим већ присутних, бити ангажован додатни број особа Комесаријата за избеглице, те да ће решити сва отворена питања и проблеме уколико их буде било.

На састанку је речено да се води евиденција о мигрантима, да ће мигранти имати идентификационе картице, те да ће се вршити надзор над њиховим кретањем.
Чланови Савета за миграције су се сагласили да је потребно да Полицијска управа Сомбор обезбеди присуство већег броја полицијских службеника у граду и у центру за прихват миграната.

Чланови Савета су говорили и о начину обезбеђења превентивних прегледа и здравствене заштите за мигранте у случајевима када то не учини надлежна организација „Лекари света“. У таквим ситуацијама, договорено је на састанку, прегледе и потребну здравствену заштиту пружиће Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација