ОДРЖАН САСТАСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА „AGE+”

У Колегијум сали у згради Жупаније, данас је одржан састанак поводом даљег развоја пројекта „AGE+” на основу којег Град Сомбор и Град Шабац учествују на овом регионалном пројекту, који има за циљ развој активности и изградњу заједница прилагођених потребама особа старијих од 65 година, као и јачању капацитета у областима социјалне заштите, здравства и неге. 

Представнике организације „Volkshilfe Solidaritat“ на челу саКатарином Плискал, угостили су градоначелник ГрадаСомбора, Антонио Ратковић, градски већник за областсоцијалне заштите, Дарко Смиљанић, начелница Одељењаза друштвене делатности, Марија Јерковић, директорицаЦентра за пружање услуга социјалне заштите, ЈеленаСтакић и помоћница начелнице Одељења за друштвенеделатности, Мирела Иванковић.

Током састанка, представници локалне самоуправе су презентовали пројекте које спроводе за потребе старијихсуграђана како би њихова свакодневница била испуњена разним активностима и како би се осећали као пуноправни чланови друштва. Поред тога, приказани су и програми којима се помаже особама старије животне доби који нису у могућности да задовоље своје основне животне потребе. 

Циљ локалне самоуправе је да средствима овог пројекта прошири деловање и могућности у руралним подручјима за старије суграђане, као и да прошири и унапреди тренутне услуге које пружају. Пројекат „AGE+“ финансира се средствима Аустријске развојне агенције и организације „Volkshilfe Solidaritat“.