ОДРЖАНА 101. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће је на 101. седници,  одржаној 29. јануара 2018. године, дало сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ о повећању цена услуга изношења смећа у граду и сомборским селима.

Нови ценовник ЈКП „Чистоћа“ ће примењивати од 1. фебруара 2018. године, а цене ће бити веће за три одсто у односу на досадашње.

ЈКП „Чистоћа“ цене услуга изношења смећа није мењала од септембра 2015. године.

Градско веће је донело и Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Сомбора за 2018. годину и задужило Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине да исти проследи Министарству заштите животне средине  ради прибављања  сагласности. Након добијања сагласности,  Програм ће бити објављен у „Службеном листу града Сомбора“.

У Предлогу програма наводи се да ће се средства користити наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе, утврђених законима у области заштите животне средине – подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма и пројеката праћења стања животне средине, програма заштите и развоја заштићених природних добара и других активности од значаја за заштиту животне средине.

За спровођење Програма у буџету града Сомбора у оквиру Буџетског фонда за  заштиту животне средине града  Сомбора за 2018. годину, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

Веће је дало сагласност на суфинансирање Пилот-пројекта „Образовни круг“ чији је циљ  учење  српског и француског језика и културе кроз пројектне активности, вршњачко учење и директно вођену комуникацију између ученика коришћењем електронских алата.

Иницијатори пројекта су РТС и Савез атлетских талената Србије и подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, а локална самоуправа ће  „Образовни круг“ суфинансирати са 200.000,00 динара.

Пројекат ће се одвијати између градова Француске и градова Србије (Београд, Ваљево, Зајечар, Сомбор и Рековац), а реализација пројекта би требало да почне првог марта 2018. године.

На 101. седници, Градско веће је донело Правилник о оснивању радних тела и утврђивању висине накнаде за рад чланова радних тела које образује градоначелник, Градско веће и начелник Градске управе града Сомбора.

Веће је одлучило и о давању службености пролаза ЕПС-у, огранак „Електродистрибуција Сомбор“.

Послови информисања и односа са јавношћу