апр 04

ОДРЖАНА 110. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће – 110. седница

На 110. седници Градског већа утврђен је Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације дела пута Стапар – Сивац, деонице на подручју града Сомбора, потом Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о изради Плана генералне регулације на простору месних заједница „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“.

Градско веће је утврдило и предлоге измена и допуна одлука које се односе на планове генералне регулације Колута и Бачког Брега и прихватило извештај о раду и пословању јавних установа у области друштвених делатности у 2017. години са финансијским показатељима.

Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о обављању делатности зоохигијене, те друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину Градске управе града Сомбора.

Веће је дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ у Бездану, према којој ће у Бездану цена кубног метра воде за пиће, за домаћинства, Бању „Бездан“ и амбуланту износити 62,55 дин/м3, а за привредна друштва и предузетнике 99,59 дин/м3.

У селима Бачки Брег, Колут и Бачки Моноштор, која су у надлежности ЈКП „Водовод“, примењиваће се другачији ценовник, односно домаћинства ће за кубни метар потрошене воде плаћати 37,53 дин/м3, а привредна друштва и предузетници 59,75 дин/м3, уз додатак пореза на додату вредност у складу са законом.

С обзиром да у Бачком Брегу, Колуту и Бачком Моноштору не постоје услови за наплату и обрачун потрошње путем водомера, док се не створе услови за такав обрачун, потрошња воде ће се утврђивати паушално и то три кубна метра воде по члану домаћинства, уз плаћање накнаде за одржавање водоводног прикључка.

На 110. седници, одржаној 2. априла, Градско веће је прихватило информацију о додели 50 противградних ракета Радарском центру „Бајша“ и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација