ОДРЖАНА 139. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

139. седница градског већа

На 139. седници градског већа које је одржано данас, усвојен је извештај о извршењу одлуке о буџету града Сомбора за 2018 годину за период јануар-септембар. Према извештају који ће на разматрање и коначно одлучивање бити упућен одборницима Скупштине града, укупни приходи у периоду јануар-септембар 2018. године остварени су у апсолутном износу од 1.999.670.938 динара и представљају остварење плана укупних прихода са 61,58% .

У истом периоду укупни буџетски расходи (сви извори) извршени су у износу од 1.884.453.876 динара што значи да су извршени на нивоу од 57,14%.

Чланови већа прихватили су предлог Комисије за подизање споменика и постављање скулптуралних дела за постављање спомен плоче др. Јовану Јоци Лалошевићу. У захтеву комисије у образложењу стоји да је Подносилац иницијативе предложио  да се у години у којој се обележава 100 година краја Великог рата, Присаједињења Бачке, Баната и Барање Краљевини Србији поставе табле на зградама у којима су се збили важни  догађаји, с тим да се на кући др. Јована Јоце Лалошевића постави спомен плоча израђена на месинганој табли са гравираним текстом а на објекту старе Градске куће постави једна QR табла из разлога што је стара Градска кућа везана за многе историјске догађаје  QR табла може подржати велики број података и дискретна је у свом изгледу и неће нарушити фасаду и изглед заштићеног објекта старе Градске куће. Иницијативу је поднела Српска читаоница „Лаза Костић“ Сомбор

Градско веће је на 139. седници, одржаној данас, између осталог  одлучило и о предлогу плана рада зимске службе за извођење радова на пословима одржавања општинских путева и улица у граду Сомбору у зимском периоду, „Зимска служба“ за сезону 2108/2019., те предлог локалног плана управљања отпадом на територији града Сомбора за период до 2021.године(ревизија) са перспективом развоја до 2028.године.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                 Послови информисања и односа са јавношћу