ЗА ЧЕТВРТАК, 29. НОВЕМБАР, ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић заказао је 29. седницу. Према сазиву упућеном одборницима, седница ће се одржати 29. новембра 2018. године у великој сали у згради Жупаније (Трг цара Уроша 1, Сомбор), у 9.00 часова.

Одборници ће размотрити и одлучити о девет питања из делокруга рада Скупштине и то: Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за период јануар-септембар 2018. године, информација о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Сомбора за 2017. Годину. Предлог одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора, те предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора.

Одборници би требало да размотре и дају сагласност на предлог одлуке о постављању спомен плоче др Јовану Јоци Лалошевићу.

Одборници ће разматрати и предлоге у оквиру имовинско-правних предмета, а  оквиру последње, девете тачке дневног реда, одлучиће о предлозима Одбора за кадровска и административна питања Скупштине града.

Сазив за 29. седницу доступан је овде

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу