нов 22

ЗА ЧЕТВРТАК, 29. НОВЕМБАР, ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић заказао је 29. седницу. Према сазиву упућеном одборницима, седница ће се одржати 29. новембра 2018. године у великој сали у згради Жупаније (Трг цара Уроша 1, Сомбор), у 9.00 часова.

Одборници ће размотрити и одлучити о девет питања из делокруга рада Скупштине и то: Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за период јануар-септембар 2018. године, информација о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Сомбора за 2017. Годину. Предлог одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на имовину на територији града Сомбора, те предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће на територији града Сомбора.

Одборници би требало да размотре и дају сагласност на предлог одлуке о постављању спомен плоче др Јовану Јоци Лалошевићу.

Одборници ће разматрати и предлоге у оквиру имовинско-правних предмета, а  оквиру последње, девете тачке дневног реда, одлучиће о предлозима Одбора за кадровска и административна питања Скупштине града.

Сазив за 29. седницу доступан је овде

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација