ОДРЖАНА 140. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

У среду 21.новембра одржана је 140 седница Градског већа града Сомбора, на којој су чланови већа размотрили и усвојили Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Сомбор за период 01.01. – 30.09.2018. године , Захтев за извођење радова на инвестиционом одржавању пословног простора у Сомбору, Венац Степе Степановића бр. 22, као и информацију o поверавању спровођења техничких пријема изграђених вреловода и топлотне подстанице.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                      Послови информисања и односа са јавношћу