ОДРЖАНА 151. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

151. седница Градског већа
151. седница Градског већа

151. седница Градског већа

На 151. седници Градског већа града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, чланови Градског већа су једногласно усвојили предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Светозар Милетић, предлог закључка за расподелу средстава по јавном позиву за суфинансирање програма – пројеката удружења грађана из области социјалне и здравствене заштите на територији града Сомбора за 2019. годину, пројеката, програма и манифестација у култури за 2019. годину, као и програма/пројеката удружења која негују идентитет националних мањина – националних заједница на територији града Сомбора за 2019. годину.

Градски већници су на 151. седници усвојили предлог првих измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину. Према овом предлогу у план јавних набавки биће унете јавне набавке: израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта Дома здравља; конкурс за дизајн: Урбанистичко – архитектонски конкурс за израду идејног решења „Трга уметности“ у Сомбору; изградња водовода у насељеном месту Дорослово и изградња локалног пута од регионалног значаја Стапар- Сивац  на територији града Сомбора. За прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину обезбеђена су средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број 60/2018) и у буџету Града Сомбора, а на основу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2019. годину.

На 151. седници Градског већа града Сомбора усвојена је информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Сомбор за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године са анализом пословања и предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању ЈКП.

Одлучивало се и о другим питањима из делокруга рада Већа.

Послови информисања и односа са јавношћу