мај 29

ОДРЖАНА 160. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

160. седница Градског већа града Сомбора

160. седница Градског већа града Сомбора

Градско веће је на 160. седници  усвојило предлог одлуке о мрежи Предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор. Постојећа мрежа Предшколске установе „Вера Гуцуња“ састоји се од 17 објеката (вртића) у самом граду Сомбору и 15 објеката у насељеним местима, тренутно обухвата око 1900 деце предшколског узраста и може се сматрати оптималним решењем у погледу броја објеката на територији Града.

Градски већници су једногласно усвојили предлог Јавних позива града Сомбора и НСЗ – филијала Сомбор за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години и Јавни позив града Сомбора и НСЗ – филијала Сомбор незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години.

За реализацију Мера активне политике запошљавања обезбеђена су средства у укупном    износу од 11.300.000,00  динара, од чега град Сомбор учествује у суфинансирању Мера активне политике запошљавања у износу од 6.850.000,00 динара, а Национална служба за запошљавање у износу од 4.450.000,00 динара. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима износе  5.700.000,00 динара, од чега су 3.450.000,00 динара средства града Сомбора и 2.250.000,00 динара средства Националне службе за запошљавање. Субвенције за самозапошљавање износе  5.600.000,00 динара, од чега су 3.400.000,00 динара средства града Сомбора и 2.200.000,00 динара средства Националне службе за запошљавање.

На данашњој 160. седници Градског већа града Сомбора, већници су усвојили и информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП чији је оснивач град Сомбор за период 01.01. – 31.03.2019. године, као и предлог решења о давању сагласности на одлуку о првим изменама и допунама одлуке о цени воде и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП „Водовод“ Бездан и

предлог правилника о првим изменама и допунама Правилника о постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација