јун 19

ОДРЖАНА 162. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

На 162. седници Градског већа председавала градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић

На 162. седници Градског већа председавала градоначелница града Сомбора Душанка Голубовић

На 162. Седници Градског већа града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, чланови градског већа размотрили су 23. тачке дневног реда.

Већници су усвојили а крајњу реч даће одборници Скупштине града Сомбора на наредној седници о Нацрту одлуке о оснивању градског музеја Сомбор, Нацрту одлуке о употреби имена и симбола града Сомбора, Нацрту одлуке о печатима органа града Сомбора као и Извештају о раду месних заједница на територији града Сомбора за 2018. годину.

Због одласка једног члана стручног тима градски већници су на 162. седници усвојили Предлог решења о именовању стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства – димничарске услуге на територији града Сомбора, те ће по овом предлогу у тиму бити:

1. Мирослав Ковачић, дипл.ек. (члан Градског већа задужен за област комуналних делатности и инвестиција),

2. Јагода Басарић, дипл. правник (Одељење инспекције и комуналне полиције)

3. Јован Сретовић, дипл. Правник ( Одељење за комуналне делатности и имновинско правне и стамбене послове)

4. Милан Јовић, дипл. инж. грађ. (Одељење за комуналне делатности-имовинско правне и стамбене послове)

5. Милан Проле, дипл.ек и инжењер за производно машинство (помоћник начелника Одељења за образовање).

Учешће града Сомбора у пројекту „развијање одрживих прекограничних кластера“ („enabling development of sustainable cross-border clusters“) представља сарадњу града Сомбора, Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), локалне развојне агенције града Белишћа д.о.о., Бизнис инкубатора БИОС Осијек и Факултета агробиотехничких наука Осијек.

Пројектом ће се постићи јачање друштвеног, економског и територијалног развоја, јер је његов основни циљ стварање повољног пословног окружења за раст капацитета и потенцијала за запошљавање малих и средњих предузећа (МСП) кроз успостављање два заједничка прекогранична кластера у сектору пољопривреде и примењених ИТ решења у пољопривреди и машинској инжењерској индустрији, које координирају институције за подршку пословању и истраживачке институције, на подручју града Сомбора и града Белишћа.

Чланови градског већа усвојили су Предлог решења о регресирању трошкова превоза ученика средњих школа са територије града Сомбора у школској 2019/2020. години по коме ученици који похађају средње школе са седиштем у Сомбору за школску 2019/2020. годину, имају право на регресирани превоз код изабраног превозника  и то у висини од 40% за I и II зону и 50% за III и IV зону, односно у висини од 100% уколико су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи, имају сметње у развоју или су без родитељског старања.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација