ОДРЖАНА 180. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

180. седница Градског већа

На данас одржаној 180. седници Градског већа града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, чланови Градског већа су расправили и одлучили о осам тачака дневног реда.

Чланови Градског већа дали су сагласност на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Зеленило“ Сомбор, а о овим питањима расправљаће се на наредном скупштинском заседању које је заказано за среду 6. новембар.

У циљу побољшања пољопривредне производње и постизања већег прихода, увођењем могућности наводњавања, Градско веће је усвојило предлог за предузимање активности за израду техничког пројекта за изградњу заливног поља „Стапар“. Израда пројектне документације за изградњу заливног поља „Стапар“ отвориће могућност за суфинансирање пројекта од стране одговарајућих институција.

Чланови већа дали су одобрење за учешће Града Сомбора у реализацији програма „Србија у ритму Европе“ у 2020. години, под условима који су утврђени текстом Уговора. „Србија у ритму Европе“ је највећа дечија манифестација у Србији у којој Град Сомбор учествује већ пет година. Манифестација је осмишљена у складу са Европском повељом о учешћу младих у животу на локалном и регионалном нивоу, Белом књигом ЕУ о младима, Националном стратегијом за младе Републике Србије и Акционим планом политике за младе у Војводини.

Деца Града Сомбора, одабрана на аудицији, припремаће се за учешће на финалном концерту и представљање Сомбора, као и једне од земаља Европе која им буде додељена од стране организације манифестације “Србија у ритму Европе”. Финални концерт ће се одржати у Врању, граду који је 2019. године био победник манифестације.

Послови информисања и односи са јавношћу