ОДРЖАНА 183. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће града Сомбора одржало је 183. седницу на чијем дневном реду се нашло 13. тачака.

На седници је утврђен предлог Програма заштите животне средине Града Сомбора за период 2023.-2026. године. Програм заштите животне средине Града Сомбора израђује се као основни стратешки документ у области заштите, очувања и унапређења животне средине, у својству институционалног капацитета локалне самоуправе за интегрално управљање животном средином у циљу подизања квалитета живота локалног становништва. Такође, прихваћен је извештај о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Сомбора за 2023. годину.

Чланови Градског већа су, између осталог, прихватили и захтев Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“ Сомбор, о давању сагласности пројектанту Велимиру Петричевићу, да у име Града Сомбора може подносити документацију на ЦЕОП ради стицања неопходних сагласности за извођење радова на новом прикључку електричне енергије за објекат здравства у улици Мите Поповића бр. 12, у Сомбору, а све о трошку Дома здравља. Поред тога, одобрена су додатна средства Месној заједници „Селенча“ за потребе бетонирања и замене столарије на Дому културе у Чичовима у износу од 1,3 милиона динара.