ОДРЖАНА 189. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

189. седница Градског већа
189. седница Градског већа

189. седница Градског већа

На 189. седници Градског већа града Сомбора којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, чланови Градског већа размотрили су 11. тачака дневног реда.

Између осталог усвојен је Предлог годишњег плана рада комуналне полиције града Сомбора за 2020. годину, предлог Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга са предлогом програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење. Упутство о раду трезора  града Сомбора за 2020. годину,  предлог Правилника у складу са законом о буџетском систему и Одлуком о Буџету града Сомбора за 2020. Годину.

Од финансијских  питања између осталих усвојени  су финансијски планови месних заједница за 2020. годину усклађени са Одлуком о Буџету града Сомбора за 2020. годину;  усклађени финансијски планови из области  образовања са Одлуком о  Буџету града Сомбора за 2020. годину; као и финансијски планови одељења за пољопривреду и заштиту животне средине за 2020. годину по програмима заштите животне средине и финансирања  радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта.

Основни разлог за доношење Одлуке о  условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга и Програма мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење налази се у потреби  да се поштујући односно спроводећи   одредбе Препоруке о утврђивању мера за отклањање штете која се наноси екосистему, услед неодрживог коришћења и бацања производа израђених од пластике, сачувају природни ресурси и добра и спречи деградација, загађивање односно уништавање животне средине.  Према овој Одлуци трговци у малопродајним објектима су у обавези да предузимају мере на превенцији стварања отпада од пластичних кеса у малопродајним објектима и услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пластичне кесе као што су папирне или платнене торбе. Ова одлука примењује се од 1. јануара 2021. године.

                                                                           Послови информисања и односа са јавношћу