ОДРЖАНА 19. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

19. седница Градског већа
19. седница Градског већа

19. седница Градског већа

Градско веће Града Сомбора одржало је данас 19. седницу којом је председавао градоначелник Антонио Ратковић. Чланови Градског већа одлучивали су о 12. тачака дневног реда.

Градско веће одобрило је предлог за покретање поступка јавне набавке за израду пројектно-техничке документације у 2021. години за пројекат изградње заливног поља „Стапар“. Имајући у виду значај који пољопривреда има за Град Сомбор,  пројекат заливног поља у Стапару створиће услове да се измени структура производње која тренутно постоји, што би донело далеко већи приход пољопривредницима од садашњег. Услов за ову промену је могућност наводњавања која би прво, створила услове за могућност избора пољопривредних култура (једногодишњих и вишегодишњих) чија је технологија узгајања сложенија и захтева примену наводњавања. Овакве културе стварају већи доходак и профит по хектару производње и условљавају ангажовање додатне радне снаге, а самим тим и отварају нова радна места.

Чланови Градског већа одобрили су и предлог закључка за доделу новчаних средстава у виду поклона за прву бебу рођену у 2021. години у износу од 100.000,00 динара. Услов за доделу поклона прворођеном детету је да родитељи имају пребивалиште на територији Града Сомбора и да је дете рођено у Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. Средства се одобравају на основу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину.

На 19. седници  Градског већа усвојени су и усклађени финансијски планови из области друштвених делатности и из области  образовања, са Одлуком о буџету Града Сомбора за 2021. годину.