ОДРЖАНА 194. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће града Сомбора одржало је 194. седницу на чијем дневном реду се нашло 17 тачака.

Између осталог, прихваћена је Информација Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине и Одељења за комуналне делатности, имовинско – правне и стамбене послове о завршеном поступку давања у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени прикупљањем писаних понуда у производној 2023/2024. години. За учешће у поступку јавног надметања пријавило се 25 лица, а укупна излицитирана површина након завршеног поступка јавног надметања прикупљањем писаних понуда износи 46,7 хектара.

Градски већници су прихватили понуде ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за послове одржавања хигијене на јавним површинама, као и за послове зоохигијене за 2024. годину. Поред тога, прихваћене су понуде ЈКП „Простор“ Сомбор за уређење и одржавање јавних површина у насељеним местима, као и вршење стручно техничког надзора за 2024. годину. Такође, прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ Сомбор за одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта у граду и насељеним местима за 2024. годину.