РОК ЗА УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 14. ФЕБРУАР

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације, подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. фебруара 2024. године доспева прва аконтација за уплату годишњег пореза на имовину за 2024. годину у износу последње рате обавезе ( новембарска рата) утврђене за претходну годину.

Поред тога, доспева и прва аконтација за уплату комуналне таксе за истицање фирме у висини обавезе за последње тромесечје претходне године.

Такође, по основу накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, до утврђивања ове накнаде за 2024. годину, плаћа се месечна аконтација, у року од 15 дана  по истеку месеца, у висини месечне обавезе за претходну годину.

Уколико се новим решењем утврди већи износ обавезе, него што је плаћена аконтација, разлику је потребно уплатити у року од 15 дана од дана достављања решења.

Редовним и благовременим измиривањем пореских обавеза, обвезници не подлежу обрачуну и наплати законом прописане камате због кашњења уплата. 

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-152, 025/468-198.