феб 11

ОДРЖАНА 194. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

194. Седница Градског већа

194. Седница Градског већа

У понедељак 10. Фебруара одржана је 194. Седница Градског већа града Сомбора којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

Чланови градског већа размотрили су и одлучили о 32. тачке дневног реда. Између осталог, једногласно је усвојен Нацрт локалног акционог плана за родну равноправност града Сомбора за период 2020-2021. године, Предлог програма коришћења средстава за заштиту животне средине града Сомбора за 2020. годину, те Предлог других измена и допуна плана јавних набавки за 2020. годину града Сомбора као и Предлог локалног акционог плана запошљавања града Сомбора за 2020. Годину.

Чланови већа дали су сагласност на измене и допуне правилника о раду Јавних комуналних предузећа „Чистоћа“, „Водоканал“, „Зеленило“, „Простор“, „Енергана“ „Паркинг сервис“ и  „Водовод“ Бездан

Остварење родне равноправности је једно од кључних питања развоја друштва и локалне заједнице, јер омогућава адекватно и потпуно коришћење како мушких, тако и женских људских ресурса и доприноси квалитетнијем животу у локалној заједници.

Локални акциони план намењен је локалној управи града Сомбора  како би се имплементирала начела и обавезе преузете потписивањем Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, али и национални нормативни и стратешки оквир. Овим планом су предвиђена системска решења која ће омогућити континуирану процену јавних политика и потреба грађанки, а тиме и одговарати на њихове потребе и уважавати њихове интересе.

Настао је као резултат оснивања и рада Тима за израду ЛАП-а за родну равноправност , кога чине представници града Сомбора, Сомборског едукативног центара  , Удружења ”Подунав” Бачки Моноштор, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад Сомбор, НВО Женске алтернативе, Локалне акционе групе ”Панонски фијакер”.

За реализацију мера активне политике запошљавања из Локалног акционог плана запошљавања града Сомбора за 2020.годину средства су планирана у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Град ће ова средства доделити кроз неколико мера и то:

  1. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих, и то: млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.
  2. Субвенција за самозапошљавање одобраваће се незапосленим лицима ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос;
  3. Јавни радови у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе;

Чланови градског већа размотрили су и донели одлуке и о другим темама из делокруга свог рада

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација