ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

На 33. седници, одржаној 22. новембра, Градско веће је утврдило Предлог одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2015. годину.

У односу на првобитну одлуку број запослених у систему јавног сектора Града се не мења, односно износи 1133 запослена. Предложене измене  и допуне Одлуке односе се на број запослених у оквиру броја запослених у органима града, месним заједницама и јавним установама који би према предлогу одлуке требало да износи 605, а у јавним предузећима 528 запослених.

Разлози измена су покренути поступци ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈП „Урбанизам“ и потребе да Градска управа преузме део послова из њихове надлежности формирањем нове организационе јединице, за које је потребно преузети и раднике у складу са важећим прописима. Осим тога, предложене су и измене броја запослених у Предшколској установи „Вера Гуцоња“, где би се број радника повећао за 11, а стекли су се услови да  Дом здравља „Др Ђорђе Лазић“ чијих је пет запослених било у систему јавног сектора Града, то више не буде.

Градско веће је утврдило предлоге одлука о разрешењу вршилаца дужности директора у ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈП „Урбанизам“, Бранка Рилкеа и Бориса Ђурковића, те предложило да се за ликвидационог управника у овим предузећима именује Милорад Вељовић.

Веће је одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свога рада.