ЗА 30. НОВЕМБАР ЗАКАЗАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА – Град Сомбор

нов 23

ЗА 30. НОВЕМБАР ЗАКАЗАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

ЗА 30.  НОВЕМБАР ЗАКАЗАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Осма седница Скупштине града Сомбора заказана је за 30. новембар 2016. године, у  9.00 часова, у великој сали зграде локалне самоуправе (Жупанија, Трг цара Уроша 1). Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић одборницима је упутио сазив и предложио да се  на седници размотри и одлучи о 18 тачака дневног реда.

Одборници би прво требало да размотре извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за 2016. годину, за период јануар-септембар 2016. године,  потом предлоге одлука о покретању ликвидационих поступака у предузећима ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“  и ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе, те предлоге одлука о разрешењу вршилаца дужности директора у наведеним предузећима.

Одборници би требало да се изјасне и о промени оснивачког акта у предузећу ЈКП „Зеленило“ и Предлогу одлуке о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан и Предлогу одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан.

Одборници ће одлучити и о другим питањима, односно тачкама дневног реда,  који је у целости доступан овде.

Званична интернет презентација