ЗА 30. НОВЕМБАР ЗАКАЗАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

ЗА 30.  НОВЕМБАР ЗАКАЗАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Осма седница Скупштине града Сомбора заказана је за 30. новембар 2016. године, у  9.00 часова, у великој сали зграде локалне самоуправе (Жупанија, Трг цара Уроша 1). Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић одборницима је упутио сазив и предложио да се  на седници размотри и одлучи о 18 тачака дневног реда.

Одборници би прво требало да размотре извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за 2016. годину, за период јануар-септембар 2016. године,  потом предлоге одлука о покретању ликвидационих поступака у предузећима ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“  и ЈП за просторно и урбанистичко планирање „Урбанизам“ и заштиту споменика културе, те предлоге одлука о разрешењу вршилаца дужности директора у наведеним предузећима.

Одборници би требало да се изјасне и о промени оснивачког акта у предузећу ЈКП „Зеленило“ и Предлогу одлуке о преузимању оснивачких права над КП „Водовод“ Бездан и Предлогу одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан.

Одборници ће одлучити и о другим питањима, односно тачкама дневног реда,  који је у целости доступан овде.