дец 08

ОДРЖАНА 36. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чланови Већа су прихватили извештај о реализацији Стратегије одрживог развоја Града Сомбора 2014-2020. године, за период јул-септембар 2016. године. У извештају, који је сачињен према акционим плановима у одређеним секторима, наведени су  реализовани пројекти и пројекти  чија је реализација у току.

У сектору друштвених делатности, у области културе, реализовани  је пројекат  Све боје музике, а у току је реализација следећих пројеката: Дигитални Сомбор, пројекат електричног осветљења зграде Градског музеја и адаптација просторија Историјског архива.

У области  спорта у току је реализација пројекта Бесплатна школа спорта за децу, одрасле, жене, студенте и омладину.

У сектору инфраструктуре у току је  пројектовање, изградња и реконструкција обилазница на територији Града Сомбора (обилазнице око Кљајићева и Телечке), у току је и израда пројектно-техничке документације за формирање и развој Слободне зоне у Сомбору.

У току је и реализација инфраструктурног опремања индустријског парка, изградња канализације и других  инфраструктурних  пројеката.

У сектору образовања  у току је реализација и доградња фискултурне сале у Гимназији „Вељко Петровић“,  изградња мултифункционалног простора у ОШ „Никола Вукићевић“, док је пројекат изградње Ресурсног центра „Вук Караџић“  реализован.

У сектору здравствене и социјалне заштите у току је реализација неколико пројеката, а сви су у функцији квалитетније и свеобухватније заштите грађана на територији Града Сомбора. У склопу пројекта којим се обезбеђује доступност лекара и у селима која имају мање од 1600 становника,  из буџета Града  финансира се рад осам лекара и два стоматолога.

Градско веће је  на 36. седници одлучило и о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свог рада.

Званична интернет презентација