феб 06

ОДРЖАНА 45. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

Градско веће је на 45. седници утврдило Предлог Локалног акционог плана за младе Града Сомбора (ЛАП) за период 2017-2021. године. Активности  на изради овог стратешког документа за  младе презентовала је Антонија Нађ Косановић, председница радне групе и члан Градског већа Града Сомбора за област спорта, деце и младих. Према њеним речима радна група је одржала 13 седница, а ЛАП је био на јавном увиду од 27. јануара до 1. фебруара, након чега је 1. фебруара одржана јавна расправа. На нацрт ЛАП-а је упућено више од 50 предлога које је радна група на састанку са Саветом за младе размотрила и утврдила  предлог.

  • ЛАП-ом за младе планирано 67 конкретних мера које су распоређене уз шест приоритета, а за њихову пуну реализацију потребно је издвојити 6.700.000,00 динара. Расподела средстава би се вршила путем конкурса као и претходних година – навела је, осим осталог Антонија Нађ Косановић. Предлог ЛАП-а за младе 2017-2021. биће упућен на разматрање Скупштини града Сомбора.

Веће је прихватило извештај о раду пољочуварске службе за период 1. јануар 2016. – 12. јануар 2017. године. Презентујући извештај, Дарко Радуловић, члан Градског већа за пољопривреду навео је да је у назначеном периоду сачињено 1391 записник, а Веће је Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине наложило да  ради унапређења рада ове службе предузме следеће мере: месечно одржава састанак са представницима пољочуварске службе и анализира њихов рад, те да се уочене недостатке одмах отклоне, као и координација рада са ВД „Западна Бачка“. Одељењу је наложено и да се приликом одржавања састанака у насељеним местима,  на састанке позову и представници пољочуварске службе како би се објаснио њихов рад, као и да се изврши усклађивање постојећег Правилника о организовању и начину рада пољочуварске службе са одредбама Одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете.

Градско веће је прихватило суфинансирање пројекта „Научимо мађарски“  који Удружење грађана „Куцко“ реализује у оквиру Предшколске установе „Вера Гуцуња“. Пројектом су обухваћена деца узраста од три до пет година, а припрема их за евентуалну билингвалну или наставу на мађарском језику. За реализацију овог пројекта Веће је одобрило 230.000,00 динара.

Градско веће је на 45. седници, одржаној 3. фебруара, одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Званична интернет презентација