феб 08

ОДРЖАНА 46. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

Градско веће је на 46. седници, имајући у виду да је Скупштина града Сомбора донела одлуку о покретању ликвидације над ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ (у даљем тексту „Дирекција“), закључком изменило део уговора  у којима је ово предузеће наведено као наручилац посла. Закључком се тај део мења и као наручилац посла  наводи Град Сомбор. Наведене измене односе се на: закључење анекса уговора о Зимској служби за сезону 2016/2017. године, анексе уговора о одржавању вертикалне, односно светлосне саобраћајне сигнализације, као и неколико других уговора у којима је наручилац посла била „Дирекција“.

Градско веће је прихватило понуду ЈКП „Зеленило“ Сомбор на пословима постављања, набавке и уградње  новог урбаног мобилијара и нове опреме за дечија игралишта у 2017. години, као и понуду да обавља послове на одржавању јавних зелених површина у граду и насељеним местима  у 2017. години.

„Зеленилу“ је, у складу са Одлуком о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач Град Сомбор за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, додељен у 2017. години  и посао  на одржавању споменика знаменитих личности, крста на улици Краља Петра Првог и споменика Лази Костићу.

Градско веће је, у склопу тачке финансијска питања, отворило нове позиције у буџету Града за 2017. годину и то у делу који се односи на Народно позориште, којем су  из буџета АП Војводине одобрена средства по два основа. Износ од 200.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Учешће са представом „Јастучко“ на интернационалном фестивалу Мартина Мекдоне у Русији“ и 1.893.413,00 динара за суфинансирање пројекта који се односи на санацију енергетских губитака и побољшање енергетске ефикасности унутрашње расвете.

С обзиром да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  одобрио средства у износу од 778.680,00 динара за „Опремање пољочуварске службе“, чланови Већа су одобрили да се у буџету Града отвори нова ставка како би се средства могла наменски утрошити.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Сазив за 46. седницу, одржану 7. фебруара, доступан је овде.

Званична интернет презентација