феб 07

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАКАЗАНА ЗА 14. ФЕБРУАР

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, заказао је 11. седницу Скупштине града. Седница је заказана за 14. фебруар 2017. године, са почетком у 9.00 часова у великој сали зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Према предложеном дневном реду, одборници ће размотрити осам тачака дневног реда, и то:

1. Предлог одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Сомбора;

2.  Предлог одлуке о отуђењу парцеле број 10862/2 К.О. Сомбор 2

3.  Предлог одлуке о отуђењу парцела број: 2852/4, 2852/5 и 2852/6 К.О. Сомбор 1;

4. Предлог одлуке о првим изменама и допунама одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом;

5. Предлог решења о другим изменама и допунама решења о образовању Комисије за планове града Сомбора;

6. Предлог решења о давању сагласности на друге измене и допуне статута установе културе од националног значаја Галерије „Милан Коњовић“;

7.  Предлог Локалног акционог плана за младе Града Сомбора за период 2017-2021. године и

8.  Избори и именовања.

Оригинални сазив доступан је овде.

Званична интернет презентација