апр 04

ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

54. Седница Градског већа града Сомбора

Градско веће је, на 54. седници, усвојило предлоге одлука које се односе на измене и допуне одлука оснивачких аката предузећа: ЈКП „Енергана“, ЈКП „Простор“ и ЈКП „Водоканал“. Измене се односе на потребу да се у оснивачке акте ових предузећа унесе  тројезични назив предузећа и скраћени назив предузећа, као и напомена да предузећа у пословању користе печат са тројезичним пословним именом, а ЈКП „Простор“ ће у акту навести и неновчани капитал. Појединачни предлози одлука  о променама оснивачких аката за свако од наведених предузећа биће на разматрање и усвајање достављени и Скупштини града,  а потом ће промене података бити достављене и  Агенцији за привредне регистре.

Градско веће је усвојило и извештај о раду Градоначелника и Градског већа за 2016. годину, као и извештај о раду Правобранилаштва града Сомбора за прошлу годину, оба извештаја биће достављена на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора.

Чланови Већа су прихватили захтев Градског музеја Сомбор да им се  одобре додатна средства за организацију изложбе слика руских сликара, која ће бити организована у оквиру  манифестације „Дани руске културе“, која ће се одржати у периоду од 08. до 18. априла 2017. године.

Градско веће је Средњој економској школи у Сомбору за суфинансирање пројекта „Хуманитарна журка“ одобрило 100.000,00 динара и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација